Dotazník pro mapování rozvojových potřeb sociálních podniků

Sekretariát Regionální stálé konference SčK si dovoluje požádat sociální podniky a další subjekty zaměstnávající osoby znevýhodněné na trhu práce o vyplnění dotazníku pro potřeby mapování rozvojových potřeb sociálních podniků.

Dotazník byl vypracován Regionálním centrem pro podporu sociálního podnikání v Královéhradeckém kraji a ve spolupráci s MPSV a Regionální stálou konferencí KHK.

Dotazník naleznete zde.

Děkujeme za spolupráci.