Dotační tituly Středočeského kraje (duben 2017)

Od 18. dubna 2017 je možné podávat žádosti o dotace z několika fondů Středočeského kraje pro rok 2017.

Středočeský kraj přijímá od 18. dubna 2017 žádosti o dotace v rámci následujících dotačních titulů Středočeského kraje pro rok 2017:

  • Středočeský Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS
  • Středočeský Fond sportu, volného času a primární prevence
  • Středočeský Fond kultury a obnovy památek
  • Středočeský Humanitární fond: tematické zadání „Sociální oblast“
  • Středočeský Humanitární fond: tematické zadání „Zdravotnictví a Zdraví 2020“
  • Středočeský Fond obnovy venkova
  • Středočeský Infrastrukturní fond

Přehledovou prezentaci o dotačních titulech Středočeského kraje pro rok 2017 si můžete stáhnout zde.

Podrobnější informace (včetně přesných lhůt pro podávání žádostí) naleznete na naší stránce Krajské dotace 2017.