Dotační program Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2017

Ministerstvo zemědělství v lednu tohoto roku vyhlásilo dotační program Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2017.

Dotační program Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2017 obsahuje 5 podprogramů, na které je celkem alokováno 1,5 mld. Kč.

Největší část prostředků (800 mil. Kč) je alokována na podprogram Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny.

Hlavní novinkou a především výhodou je to, že oproti předchozímu roku je nyní možné podpořit i památky, které jsou státem chráněné podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (ty byly v minulosti vyloučeny).

Souhrn klíčových změn oproti roku 2016 je k dispozici ke stažení na stránkách ministerstva zde.

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací v programu, jsou k dispozici ke stažení na stránkách ministerstva zde.