Distanční seminář k výzvám č. 080 a 081 OPVVV

MŠMT pořádá v listopadu 2021 distanční seminář pro příjemce k výzvám č. 02_20_080 a 02_20_081 OPVVV.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pořádá dne 16. listopadu 2021 distanční seminář pro příjemce výzev č. 02_20_080 (Šablony III. – mimo hlavní město Praha) a č. 02_20_081 (Šablony III. – pro hlavní město Praha).

Z důvodu současné epidemiologické situace se již zveřejněné prezenční semináře z 9. listopadu 2021 v Praze, 16. listopadu 2021 v Českých Budějovicích, 30. listopadu 2021 v Olomouci a 7. prosince 2021 v Ústí nad Labem budou konat distanční formou.

Bližší informace o distančním semináři naleznete na stránkách ministerstva zde.