Čtyři semináře k výzvě č. 047 pro MAS

MPSV pořádá v květnu a červnu 2018 čtyři semináře pro příjemce k výzvě č. 047 OPZ pro MAS.

Ministerstvo práce a sociálních věcí pořádá ve dnech 3. a 15. května a 12. a 21. června 2018 v Praze čtyři semináře pro příjemce k výzvě č. 047 (Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje) Operačního programu Zaměstnanost.

Seminář konaný dne 3. května 2018 bude zaměřen na seznámení s podmínkami a pravidly OPZ stanovenými pro realizaci projektů.

Bližší informace o tomto semináři naleznete na stránkách ministerstva zde.

Seminář konaný dne 15. května 2018 bude zaměřen na postupy vyplňování Zprávy o realizaci (ZoR) a Žádosti o platbu (ŽoP) v IS KP14+.

Bližší informace o tomto semináři naleznete na stránkách ministerstva zde.

Seminář konaný dne 12. června 2018 bude zaměřen na seznámení s podmínkami a pravidly OPZ stanovenými pro realizaci projektů.

Bližší informace o tomto semináři naleznete na stránkách ministerstva zde.

Seminář konaný dne 21. června 2018 bude zaměřen na postupy vyplňování Zprávy o realizaci (ZoR) a Žádosti o platbu (ŽoP) v IS KP14+.

Bližší informace o tomto semináři naleznete na stránkách ministerstva zde.