Čtyři nové výzvy OPPIK

MPO vyhlásilo tento týden čtyři nové výzvy OPPIK.

V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) vydalo Ministerstvo průmyslu a obchodu tyto čtyři nové výzvy:

  • výzvu IV. programu podpory Nemovitosti – Cestovní ruch;
  • výzvu V. programu podpory Nemovitosti – Uhelné regiony;
  • výzvu VI. programu podpory Spolupráce – Klastry;
  • výzvu V. programu podpory Úspory energie.

Příjem žádostí o podporu pro první (Nemovitosti – Cestovní ruch) a čtvrtou (Úspory energie) uvedenou výzvu bude zahájen 16. září 2019.

Příjem žádostí o podporu pro druhou uvedenou výzvu (Nemovitosti – Uhelné regiony) bude zahájen 16. října 2019.

Příjem žádostí o podporu pro třetí uvedenou výzvu (Spolupráce – Klastry) bude zahájen 13. září 2019.

Bližší informace o výzvě IV. programu podpory Nemovitosti – Cestovní ruch naleznete zde.

Bližší informace o výzvě V. programu podpory Nemovitosti – Uhelné regiony naleznete zde.

Bližší informace o výzvě VI. programu podpory Spolupráce – Klastry naleznete zde.

Bližší informace o výzvě V. programu podpory Úspory energie naleznete zde.

Přehled dosud vydaných výzev OPPIK pro programové období 2014-2020 naleznete na této naší přehledové stránce.