Čtyři nové výzvy OPPIK (Nízkouhlíkové technologie)

MPO vyhlásilo tento týden čtyři nové výzvy OPPIK pro nízkouhlíkové technologie.

V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) vydalo Ministerstvo průmyslu a obchodu čtyři nové výzvy:

    • výzvu IV. programu podpory Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita;
    • výzvu IV. programu podpory Nízkouhlíkové technologie – Akumulace;
    • výzvu IV. programu podpory Nízkouhlíkové technologie – Druhotné suroviny;
    • výzvu IV. programu podpory Nízkouhlíkové technologie – Vtláčení bioplynu.

Příjem žádostí o podporu pro tyto výzvy bude zahájen 3. prosince 2018.

Bližší informace o výzvě IV. programu podpory Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita naleznete zde.

Bližší informace o výzvě IV. programu podpory Nízkouhlíkové technologie – Akumulace naleznete zde.

Bližší informace o výzvě IV. programu podpory Nízkouhlíkové technologie – Druhotné suroviny naleznete zde.

Bližší informace o výzvě IV. programu podpory Nízkouhlíkové technologie – Vtláčení bioplynu naleznete zde.

Přehled dosud vydaných výzev OPPIK pro programové období 2014-2020 naleznete na této naší přehledové stránce.