Čtyři nové výzvy (č. 8, 9, 10 a 11) IROP

MMR vyhlásilo výzvy č. 8, 9, 10 a 11 IROP.

V rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj čtyři nové výzvy:

  • výzvu č. 8 – eGovernment – SC 1.1 (MRR);
  • výzvu č. 9 – eGovernment – SC 1.1 (PR);
  • výzvu č. 10 – eGovernment a kybernetická bezpečnost – SC 1.1 (VRR);
  • výzvu č. 11 – eGovernment – SC 1.1 (ČR).

Příjem žádostí o podporu pro všechny uvedené výzvy byl zahájen 17. října 2022.

Bližší informace o výzvě č. 8 naleznete zde.

Bližší informace o výzvě č. 9 naleznete zde.

Bližší informace o výzvě č. 10 naleznete zde.

Bližší informace o výzvě č. 11 naleznete zde.

Přehled dosud vydaných výzev IROP pro programové období 2021-2027 naleznete na této naší přehledové stránce.