Cíle České republiky v oblasti transformace na zelenou ekonomiku

MPO uspořádalo v září 2021 konferenci Cirkulární ekonomika v praxi, na níž byly stanoveny cíle v oblasti transformace na zelenou ekonomiku.

Ministerstvo průmyslu a obchodu uspořádalo ve dnech 20. a 21. 9. 2021 v Olomouci konferenci s názvem Cirkulární ekonomika v praxi.

Bližší informace o výstupech konference v oblasti transformace České republiky na zelenou ekonomiku naleznete na stránkách ministerstva zde.