Avízo výzvy na regeneraci brownfieldů z Národního plánu obnovy

MPO zveřejnilo avízo výzvy na regeneraci brownfieldů z Národního plánu obnovy.

V rámci Národního plánu obnovy vydalo Ministerstvo průmyslu a obchodu avízo výzvy na regeneraci brownfieldů.

Z připravované výzvy budou podpořeny buď rekonstrukce, nebo demolice a výstavby budov. Podpora se dále vztahuje na projekty, kde proběhne částečná rekonstrukce a částečná dostavba budovy. Jedná se o investiční podporu regenerace lokalit zejména tzv. brownfields ve vlastnictví obcí a krajů pro podnikatelské využití nebo i částečné využití pro nepodnikatelské účely.

Bližší informace o avízu výzvy naleznete zde.