Avízo výzvy (č. 054) OPVVV

MŠMT zveřejnilo avízo výzvy č. 02_18_054 OPVVV.

V rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV) vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy avízo výzvy č. 02_18_054 (Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II.).

Bližší informace o avízu výzvy naleznete zde.

Přehled dosud vydaných výzev OPVVV pro programové období 2014-2020 naleznete na této naší přehledové stránce.