Avízo výzvy (č. 053) OPVVV

MŠMT zveřejnilo avízo výzvy č. 02_18_053 OPVVV.

V rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV) vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy avízo výzvy č. 02_18_053 (Mezinárodní mobilita výzkumných, technických a administrativních pracovníků výzkumných organizací).

Bližší informace o avízu výzvy naleznete na stránkách ministerstva zde.