Avízo výzvy č. 044 OPVVV

MŠMT zveřejnilo avízo výzvy č. 02_17_044 (Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ).

V rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV) vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy avízo výzvy č. 02_17_044 – Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ.

Avízem se rozumí verze výzvy informativního charakteru. Závazná verze výzvy, včetně kompletní dokumentace, bude vyhlášena spolu se zpřístupněním žádostí o podporu v IS KP14+. dne 8. listopadu 2017.

Bližší informace o avízu výzvy č. 02_17_044 naleznete zde.

Přehled dosud vydaných výzev OPVVV pro programové období 2014-2020 naleznete na této naší přehledové stránce.