Avízo výzvy č. 02_17_051 OPVV

MŠMT dnes zveřejnilo avízo výzvy č. 02_17_051 (Inkluzivní vzdělávání pro SVL) OPVVV.

V rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV) zveřejnilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy avízo výzvy č. 02_17_051 (Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality).

Avízem se rozumí verze výzvy informativního charakteru.

Bližší informace o tomto avízu naleznete na stránkách ministerstva zde.

Přehled dosud vydaných výzev OPVVV pro programové období 2014-2020 naleznete na této naší přehledové stránce.