Avízo výzvy č. 043 OPVVV

MŠMT zveřejnilo avízo výzvy č. 02_17_043 (Teaming II.).

V rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV) vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy avízo výzvy č. 02_17_043 – Teaming II.

Avízem se rozumí verze výzvy informativního charakteru. Závazná verze výzvy, včetně kompletní dokumentace, bude vyhlášena spolu se zpřístupněním žádostí o podporu v IS KP14+ dne 22. listopadu 2017.

Bližší informace o avízu výzvy č. 02_17_043 naleznete zde.

Přehled dosud vydaných výzev OPVVV pro programové období 2014-2020 naleznete na této naší přehledové stránce.