Avízo výzvy č. 02_16_037 OPVV

MŠMT zveřejnilo avízo výzvy č. 02_16_037 OPVVV.

V rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV) zveřejnilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy avízo výzvy č. 02_16_037 – Podpora žáků se zdravotním postižením I. (Implementace APIV) v prioritní ose 3 OP VVV.

Avízem se rozumí verze výzvy informativního charakteru.

Závazná verze výzvy a její dokumentace bude vyhlášena dne 9. srpna 2016.

Bližší informace o avízu naleznete zde.

Přehled dosud vydaných výzev OPVVV pro programové období 2014-2020 naleznete na této naší přehledové stránce.