Avízo výzvy č. 02_16_032 OPVV

MŠMT zveřejnilo avízo výzvy č. 02_16_032 (Budování kapacit pro rozvoj škol II.) OPVVV.

V rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV) zveřejnilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy avízo výzvy č. 02_16_032 (Budování kapacit pro rozvoj škol II.).

Avízem se rozumí verze výzvy informativního charakteru.

Závazná verze výzvy, včetně kompletní dokumentace, bude vyhlášena spolu se zpřístupněním žádostí o podporu v IS KP14+ dne 20. června 2017.

Bližší informace o avízu naleznete na stránkách ministerstva zde.

K této plánované výzvě pořádá MŠMT také dva semináře. Bližší informace o těchto seminářích naleznete v našem článku zde.

Přehled dosud vydaných výzev OPVVV pro programové období 2014-2020 naleznete na této naší přehledové stránce.