7. zasedání RSK SčK (13. 5. 2016)

13. května 2016 se uskutečnilo sedmé zasedání Regionální stálé konference Středočeského kraje.

Mezi hlavní body zasedání patřilo podání informací o stavu vývoje akčních plánů Středočeského kraje (Krajský akční plán vzdělávání, Místní akční plány a Regionální akční plán).

Dnes byl také vydán zápis ze zasedání.

>> Číst dále

1 142 143 144 145 146 150