Analýza obsazenosti mateřských škol a demografického vývoje

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) zpracovalo a v září roku 2021 schválilo dokument Demografická predikce pro oblast kapacit mateřských škol zřizovaných obcí nebo dobrovolným svazkem obcí v jednotlivých ORP v období školních roků 2021/2022 – 2023/2024.

Výstupy datového modelu poslouží v rámci IROP 2021-2027 (dále IROP), specifického cíle 4.1 Vzdělávací infrastruktura v aktivitě mateřské školy pro naplnění podmínky, že navýšení kapacit mateřských škol bude podporováno v obcích s rozšířenou působností (ORP), kde byla na základě analýzy obsazenosti MŠ a demografického vývoje identifikována nedostatečná kapacita MŠ pro umístění dětí do 3 let a starších dětí.

Na základě uvedených dat a doporučení MŠMT budou v IROP individuální výzvy při vyhlášení zacíleny na SO ORP v přechodových regionech a mírně rozvinutých regionech se skóre 6 a vyšším. Zacílení v ITI bude ještě předmětem diskuse s nositeli ITI.

Za Středočeský kraj splní výše uvedenou podmínku 19 z 26 ORP, a to ORP Beroun, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Čáslav, Černošice, Český Brod, Dobříš, Hořovice, Kladno, Kolín, Kralupy nad Vltavou, Kutná Hora, Lysá nad Labem, Mělník, Mladá Boleslav, Neratovice, Nymburk, Příbram, Říčany a Slaný.

Podrobněji viz přiložená tabulka.