Aktuální statistiky projektů OP (10/2017)

Sekretariát RSK SčK vydal aktuální statistiky projektů vybraných OP 2014 – 2020 se zaměřením na Středočeský kraj (do října 2017).

Statistiky zahrnují aktuální stav projektů v programovém období Evropské unie 2014 – 2020, a to ve vybraných šesti operačních programech (IROP, OPZ, OPVVV, OPŽP, OPPIK, OPD).

Údaje jsou odvozeny z aktuálních dat poskytnutých informačním systémem Ministerstva pro místní rozvoj a soustřeďují se na projekty s místem realizace ve Středočeském kraji.

Uvedené statistiky jsou k dispozici na naší stránce Projekty 2014 – 2020.