Aktuální statistiky projektů OP (06/2017)

Sekretariát RSK SčK vydal aktuální statistiky projektů vybraných OP 2014-2020 se zaměřením na Středočeský kraj.

Statistiky zahrnují aktuální stav projektů v programovém období Evropské unie 2014-2020, a to ve vybraných šesti operačních programech (IROP, OPZ, OPVVV, OPŽP, OPPIK, OPD).

Údaje jsou odvozeny z dat poskytnutých Ministerstvem pro místní rozvoj (k červnu 2017) a soustřeďují se na projekty s místem realizace ve Středočeském kraji.

Uvedené statistiky jsou k dispozici na naší stránce Projekty 2014-2020.