Semináře Aktuální dotace proti suchu a nedostatku vody

SFŽP pořádá v říjnu 2019 čtyři semináře Aktuální dotace proti suchu a nedostatku vody.

Státní fond životního prostředí ČR pořádá ve dnech 8. října v Třebíči, 10. října v Prostějově, 15. října v Roudnici nad Labem a 16. října 2019 ve Strakonicích semináře s názvem Aktuální dotace proti suchu a nedostatku vody .

Semináře se zaměří na dotační tituly administrované Státním fondem životního prostředí ČR, z kterých lze čerpat prostředky na spolufinancování projektů proti negativním dopadům sucha, na řešení nedostatku pitné vody, zlepšení kvality vody, komunitní zeleně nebo na efektivní hospodaření s dešťovou vodou.

Vstup na semináře je zdarma.

Bližší informace o semináři jsou k dispozici na stránkách OPŽP zde.