Aktualizace RAP Středočeského kraje (2016)

RSK Středočeského kraje schválila v září 2016 aktualizaci RAP Středočeského kraje.

Regionální stálá konference Středočeského kraje schválila v korespondenčním hlasování, které proběhlo v září, aktualizovanou verzi Regionálního akčního plánu (RAP) Středočeského kraje.

Aktualizace RAP nyní zahrnuje kromě tabulkové části i textovou část.

Tabulková část RAP je k dispozici ke stažení zde.

Textová část RAP je k dispozici ke stažení zde.

Příloha RAP (tabulka s úseky silnic II., popř. III. třídy, které mohou být podpořeny z IROP SC 1.1) je k dispozici ke stažení zde.