9. zasedání RSK SčK

Dne 18. 1. 2017 se uskutečnilo 9. zasedání RSK Středočeského kraje. Dnes byl také vydán zápis ze zasedání.

Deváté zasedání Regionální stálé konference Středočeského kraje se konalo 18. ledna 2017 na Krajském úřadě Středočeského kraje v Praze.

Body zasedání zahrnovaly mj. jmenování nových členů a náhradníků RSK SčK a schválení dokumentů Krajského akčního plánu vzdělávání.

Podrobnosti a informace o dalších bodech zasedání a schválených usneseních naleznete v zápise ze zasedání.

Všechny přílohy zápisu jsou k dispozici ke stažení v souboru ZIP.

Zápisy ze všech zasedání a další dokumenty z činnosti RSK Středočeského kraje naleznete v naší sekci Dokumenty RSK Středočeského kraje.