9 nových výzev OPPIK (říjen 2016)

MPO včera vyhlásilo devět nových výzev OPPIK.

V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu dne 24.října 2016 následujících devět nových výzev:

  • Partnerství znalostního transferu II.;
  • Spolupráce — Klastry III.;
  • Marketing II. — Individuální účasti MSP na výstavách a veletrzích;
  • Nemovitosti II.;
  • Školicí střediska II.;
  • ICT a sdílené služby II. — budování a modernizace datových center;
  • ICT a sdílené služby II. — zřizování a provoz center sdílených služeb;
  • ICT a sdílené služby II. — tvorba nových IS/ICT řešení;
  • ICT a sdílené služby pro začínající podniky III.

 

Příjem žádostí o podporu pro výzvu II. programu podpory Partnerství znalostního transferu bude zahájen 7. listopadu 2016.

Bližší informace o této výzvě naleznete na stránkách ministerstva zde.

 

Příjem žádostí o podporu pro výzvu III. programu podpory Spolupráce — Klastry bude zahájen 7. února 2017.
(Příjem předběžných žádostí o podporu bude zahájen 7. listopadu 2016.)

Bližší informace o této výzvě naleznete na stránkách ministerstva zde.

 

Příjem žádostí o podporu pro výzvu II. programu podpory Marketing – Individuální účasti MSP na výstavách a veletrzích bude zahájen 7. listopadu 2016.

Bližší informace o této výzvě naleznete na stránkách ministerstva zde.

 

Příjem žádostí o podporu pro výzvu II. programu podpory Nemovitosti bude zahájen 21. listopadu 2016.

Bližší informace o této výzvě naleznete na stránkách ministerstva zde.

 

Příjem žádostí o podporu pro výzvu II. programu podpory Školicí střediska bude zahájen 14. listopadu 2016.

Bližší informace o této výzvě naleznete na stránkách ministerstva zde.

 

Příjem žádostí o podporu pro výzvu II. programu podpory ICT a sdílené služby — aktivita budování a modernizace datových center bude zahájen 16. listopadu 2016.

Bližší informace o této výzvě naleznete na stránkách ministerstva zde.

 

Příjem žádostí o podporu pro výzvu II. programu podpory ICT a sdílené služby — aktivita zřizování a provoz center sdílených služeb bude zahájen 16. listopadu 2016.

Bližší informace o této výzvě naleznete na stránkách ministerstva zde.

 

Příjem žádostí o podporu pro II. výzvu programu podpory ICT a sdílené služby — aktivita tvorba nových IS/ICT řešení bude zahájen 16. listopadu 2016.

Bližší informace o této výzvě naleznete na stránkách ministerstva zde.

 

Příjem žádostí o podporu pro výzvu III. programu podpory ICT a sdílené služby pro začínající podniky bude zahájen 16. listopadu 2016.

Bližší informace o této výzvě naleznete na stránkách ministerstva zde.

 

Přehled dosud vydaných výzev OPPIK pro programové období 2014-2020 naleznete na této naší přehledové stránce.