9 nových výzev OPPIK (červen 2017)

MPO vydalo devět nových výzev OPPIK.

V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu dne 30. června 2017 následující výzvy.

 

Výzva III. programu podpory Partnerství znalostního transferu:

Bližší informace o této výzvě naleznete zde.

Příjem žádostí o podporu v rámci této výzvy bude zahájen 14. července 2017.

 

Výzva IV. programu podpory Inovace – Inovační projekt:

Bližší informace o této výzvě naleznete zde.

Příjem žádostí o podporu v rámci této výzvy bude zahájen 12. července 2017.

 

Výzva II. programu podpory Inovační vouchery:

Bližší informace o této výzvě naleznete zde.

Příjem žádostí o podporu v rámci této výzvy bude zahájen 10. července 2017.

 

Výzva IV. programu podpory Spolupráce – Klastry:

Bližší informace o této výzvě naleznete zde.

Příjem žádostí o podporu v rámci této výzvy bude zahájen 14. července 2017.

 

Výzva III. programu podpory Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita:

Bližší informace o této výzvě naleznete zde.

Příjem žádostí o podporu v rámci této výzvy bude zahájen 17. července 2017.

 

Výzva III. programu podpory Nízkouhlíkové technologie – Akumulace energie:

Bližší informace o této výzvě naleznete zde.

Příjem žádostí o podporu v rámci této výzvy bude zahájen 17. července 2017.

 

Výzva III. programu podpory Nízkouhlíkové technologie – Druhotné suroviny:

Bližší informace o této výzvě naleznete zde.

Příjem žádostí o podporu v rámci této výzvy bude zahájen 17. července 2017.

 

Výzva III. programu podpory Nízkouhlíkové technologie – Úpravu bioplynu na
biometan a jeho vtláčení do sítě:

Bližší informace o této výzvě naleznete zde.

Příjem žádostí o podporu v rámci této výzvy bude zahájen 17. července 2017.

 

Výzva I. programu podpory Úspory energie – aktivita Energeticky efektivní budovy:

Bližší informace o této výzvě naleznete zde.

Příjem žádostí o podporu v rámci této výzvy bude zahájen 17. července 2017.

 

Přehled dosud vydaných výzev OPPIK pro programové období 2014-2020 naleznete na této naší přehledové stránce.