8. zasedání RSK SčK (29. 6. 2016)

29. června 2016 se uskutečnilo 8. zasedání Regionální stálé konference Středočeského kraje.

Na zasedání se mj. projednávaly strategické dokumenty RSK Středočeského kraje.

K dispozici je již také schválený zápis ze zasedání.

Osmé zasedání Regionální stálé konference Středočeského kraje se konalo na Krajském úřadě Středočeského kraje v Praze.

Na zasedání byly mj. schváleny dva dokumenty klíčové pro potřeby KAP Středočeského kraje a byl projednán způsob financování sociálních služeb. Bylo také rozhodnuto, že aktualizovaná verze RAP Středočeského kraje bude předmětem korespondenčního hlasování.

Podrobnosti, přijatá usnesení a informace o dalších bodech zasedání naleznete v zápise zde.

Zápisy ze všech zasedání a další dokumenty z činnosti RSK Středočeského kraje naleznete v naší sekci Dokumenty RSK Středočeského kraje.