7. zasedání RSK SčK (13. 5. 2016)

13. května 2016 se uskutečnilo sedmé zasedání Regionální stálé konference Středočeského kraje.

Mezi hlavní body zasedání patřilo podání informací o stavu vývoje akčních plánů Středočeského kraje (Krajský akční plán vzdělávání, Místní akční plány a Regionální akční plán).

Dnes byl také vydán zápis ze zasedání.

Sedmé zasedání Regionální stálé konference Středočeského kraje se konalo na Krajském úřadě Středočeského kraje v Praze.

Na zasedání byly prezentovány informace ze 4. zasedání Národní stálé konference a byl představen stav rozpracovanosti KAP (Krajského akčního plánu vzdělávání) Středočeského kraje.

Dále byly podány informace o vývoji Místních akčních plánů, termínech jednání pracovních skupin a aktuálním stavu Integrované územní investice Pražské metropolitní oblasti.

Představena byla též aktualizace RAP (Regionálního akčního plánu) Středočeského kraje.

Podrobnosti a další informace ze sedmého zasedání naleznete v zápise zde.

Zápisy ze všech zasedání a další dokumenty z činnosti RSK Středočeského kraje naleznete v naší sekci Dokumenty RSK Středočeského kraje.