7 nových výzev OPŽP (03-2017)

MŽP vyhlásilo výzvy č. 52, 61, 68, 70, 76, 84 a 85 OPŽP.

V rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) vydalo Ministerstvo životního prostředí sedm nových výzev:

  • č. 52 (Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu; Specifický cíl: 4.3 – Posílit přirozené funkce krajiny
  • č. 61 (Prioritní osa 5: Energetické úspory; Specifický cíl: 5.2 – Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov
  • č. 68 (Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika; Specifický cíl: 3.1 – Prevence vzniku odpadů
  • č. 70 (Prioritní osa 5: Energetické úspory; Specifický cíl: 5.1 – Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie
  • č. 76 (Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika; Specifický cíl: 3.3 – Rekultivace staré skládky
  • č. 84 (Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika; Specifický cíl: 3.1 – Prevence vzniku odpadů
  • č. 85 (Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika; Specifický cíl: 3.2 – Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů

Příjem žádostí o podporu byl pro všechny uvedené výzvy zahájen od 3. dubna 2017

Bližší informace o výzvě č. 52 naleznete zde.

Bližší informace o výzvě č. 61 naleznete zde.

Bližší informace o výzvě č. 68 naleznete zde.

Bližší informace o výzvě č. 70 naleznete zde.

Bližší informace o výzvě č. 76 naleznete zde.

Bližší informace o výzvě č. 84 naleznete zde.

Bližší informace o výzvě č. 85 naleznete zde.

Přehled dosud vydaných výzev OPŽP pro programové období 2014-2020 naleznete na této naší přehledové stránce.