7. korespondenční hlasování RSK Středočeského kraje

Ve dnech 8. – 15. 2. 2017 probíhalo 7. korespondenční hlasování RSK Středočeského kraje.

V sedmém korespondenčním hlasování, které probíhalo od 8. do 15. února 2017, schválila Regionální stálá konference Středočeského kraje aktualizovaný Rámec pro podporu infrastruktury (Krajský akční plán vzdělávání).

Bližší informace naleznete v zápise z hlasování zde.

Aktualizovaný Rámec pro podporu infrastruktury je k dispozici ke stažení zde.

Zápisy ze všech hlasování jsou k dispozici ke stažení na našem webu zde.