6. zasedání RSK SčK (16. 12. 2015)

16. prosince 2015 se konalo šesté zasedání Regionální stálé konference Středočeského kraje.

Na 6. zasedání RSK Středočeského kraje představila Ing. Lenka Kriegischová Integrovanou strategii pro ITI Pražské metropolitní oblasti.

Mgr. Jakub Benda představil Integrovaný plán rozvoje území (IPRÚ) Mladá Boleslav.

Náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje Mgr. Karel Horčička informoval o spuštění Portálu Regionální stálé konference Středočeského kraje v plném režimu na doméně rsk-sk.cz.

Dále proběhla diskuze o stavu Místního akčního plánu (MAP) a Krajského akčního plánu (KAP).

Zápis ze zasedání je ke stažení zde.

Prezentace o ITI Pražské metropolitní oblasti a IPRÚ Mladá Boleslav naleznete ke stažení zde.