6. korespondenční hlasování RSK Středočeského kraje

Ve dnech 14. – 21. 10. 2016 probíhalo 6. korespondenční hlasování RSK Středočeského kraje.

V šestém korespondenčním hlasování, které probíhalo od 14. do 21. října 2016, schválila Regionální stálá konference Středočeského kraje aktualizovaný seznam žadatelů pro realizaci MAP.

Bližší informace naleznete v zápise z hlasování zde.

Zápisy ze všech hlasování jsou k dispozici ke stažení na našem webu zde.