6. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání

Ve dnech 7. – 19. 6. 2018 proběhlo formou korespondenčního hlasování 6. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání RSK SčK.

Předmětem korespondenčního hlasování Pracovní skupiny Vzdělávání Regionální stálé konference Středočeského kraje bylo schválení aktualizace seznamů projektových záměrů pro investiční intervence ve SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD a dále schválení konceptu Školské inkluzivní koncepce Středočeského kraje.

Tyto materiály byly následně probírány na 16. zasedání Regionální stálé konference Středočeského kraje.

Zápis z hlasování je k dispozici ke stažení zde.

Všechny dokumenty z činnosti Pracovní skupiny Vzdělávání jsou k dispozici v této naší sekci.