5. zasedání RSK SčK (6. 10. 2015)

6. října 2015 se konalo páté zasedání Regionální stálé konference Středočeského kraje.

Hlavním tématem 5. zasedání RSK Středočeského kraje bylo schválení území a žadatelů pro realizaci Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání.

Dále se projednávala nominace do pracovní skupiny Vzdělávání společně se statutem pracovní skupiny RSK SčK.

Náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje Mgr. Karel Horčička představil portál veřejného partnerství, jakožto webový portál sloužící k informovanosti o činnosti RSK SčK.

V závěru zasedání představil Mgr. Matěj Mareš Metodiku sběru projektových záměrů.

Zápis ze zasedání je ke stažení zde.