5. korespondenční hlasování RSK Středočeského kraje

Ve dnech 22. – 30. 9. 2016 probíhalo 5. korespondenční hlasování RSK Středočeského kraje.

V pátém korespondenčním hlasování, které probíhalo od 22. do 30. září 2016, Regionální stálá konference Středočeského kraje schválila textovou a tabulkovou část aktualizované verze Regionálního akčního plánu (RAP) Středočeského kraje.

Bližší informace a další body hlasování naleznete v zápise zde.

Tabulková část RAP je k dispozici ke stažení zde.

Textová část RAP je k dispozici ke stažení zde.