4. zasedání RSK SčK (15. 9. 2015)

15. září 2015 se konalo čtvrté zasedání Regionální stálé konference Středočeského kraje.

Předmětem 4. zasedání RSK Středočeského kraje bylo schválení aktualizované verze Regionálního akčního plánu (RAP) společně s přílohou RAP – silniční infrastruktura.

PaedDr. Mgr. Pavel Schneider z Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Středočeského kraje představil členům RSK SčK aktuální informace ke Krajským akčním plánům rozvoje vzdělávání.

Dále byli prezentováni předpokládaní žadatelé o realizaci Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání.

Zápis ze zasedání je ke stažení zde.