4 nové výzvy OPŽP (02-2017)

MŽP tento týden vyhlásilo výzvy č. 053, 054, 055 a č. 056 OPŽP.

V rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) vydalo Ministerstvo životního prostředí čtyři nové výzvy:

  • č. 053 (Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu; Specifický cíl: 4.1 – Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území
  • č. 054 (Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu; Specifický cíl: 4.2 – Posílit biodiverzitu
  • č. 055 (Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu; Specifický cíl: 4.3 – Posílit přirozené funkce krajiny
  • č. 056 (Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu; Specifický cíl: 4.4 – Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

Příjem žádostí o podporu byl pro všechny tyto výzvy zahájen 1. února 2017.

Bližší informace o výzvě č. 053 naleznete zde.

Bližší informace o výzvě č. 054 naleznete zde.

Bližší informace o výzvě č. 055 naleznete zde.

Bližší informace o výzvě č. 056 naleznete zde.

Přehled dosud vydaných výzev OPŽP pro programové období 2014-2020 naleznete na této naší přehledové stránce.