4 nové výzvy (č. 57-60) OPŽP

MŽP tento týden vyhlásilo výzvy č. 57, 58, 59 a 60 OPŽP.

V rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) vydalo Ministerstvo životního prostředí čtyři nové výzvy:

  • č. 57 (Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu; Specifický cíl 4.1: Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území);
  • č. 58 (Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu; Specifický cíl 4.2: Posílit biodiverzitu);
  • č. 59 (Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu; Specifický cíl 4.3: Posílit přirozené funkce krajiny);
  • č. 60 (Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu; Specifický cíl 4.4: Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech).

Příjem žádostí o podporu v rámci těchto výzev byl zahájen 15. června 2017.

Bližší informace o výzvě č. 57 naleznete zde.

Bližší informace o výzvě č. 58 naleznete zde.

Bližší informace o výzvě č. 59 naleznete zde.

Bližší informace o výzvě č. 60 naleznete zde.

Přehled dosud vydaných výzev OPŽP pro programové období 2014-2020 naleznete na této naší přehledové stránce.