4 nové výzvy (č. 106-109) OPŽP

MŽP tento týden vyhlásilo nové výzvy č. 106, 107, 108 a 109 OPŽP.

V rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) vydalo Ministerstvo životního prostředí tyto čtyři nové výzvy:

  • č. 106 (Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu; Specifický cíl: 4.1 – Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území);
  • č. 107 (Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu; Specifický cíl: 4.2 – Posílit biodiverzitu);
  • č. 108 (Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu; Specifický cíl: 4.3 – Posílit přirozené funkce krajiny).
  • č. 109 (Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu; Specifický cíl: 4.4 – Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech).

Příjem žádostí o podporu v rámci těchto výzev byl zahájen 15. června 2018.

Bližší informace o výzvě č. 106 naleznete zde.

Bližší informace o výzvě č. 107 naleznete zde.

Bližší informace o výzvě č. 108 naleznete zde.

Bližší informace o výzvě č. 109 naleznete zde.

Přehled dosud vydaných výzev OPŽP pro programové období 2014-2020 naleznete na této naší přehledové stránce.