4 nové výzvy (č. 098, 100, 103 a 113) OPŽP

MŽP tento týden vyhlásilo nové výzvy č. 098, 100, 103 a 113 OPŽP.

V rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) vydalo Ministerstvo životního prostředí tyto čtyři nové výzvy:

  • č. 098 (Prioritní osa 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech; Specifický cíl: 2.3 – Zlepšit systém sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší a souvislých meteorologických aspektů);
  • č. 100 (Prioritní osa 5: Energetické úspory; Specifický cíl: 5.1 – Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie);
  • č. 103 (Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika; Specifický cíl: 3.1 – Prevence vzniku odpadů);.
  • č. 113 (Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní; Specifický cíl: 1.3 – Zajistit povodňovou ochranu intravilánu).

Příjem žádostí o podporu pro výzvu č. 103 bude zahájen 3. dubna 2018.

Příjem žádostí o podporu pro výzvy č. 98, 100 a 113 byl zahájen 1. března 2018.

Bližší informace o výzvě č. 098 naleznete zde.

Bližší informace o výzvě č. 100 naleznete zde.

Bližší informace o výzvě č. 103 naleznete zde.

Bližší informace o výzvě č. 113 naleznete zde.

Přehled dosud vydaných výzev OPŽP pro programové období 2014-2020 naleznete na této naší přehledové stránce.