4. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání

Dne 16. 12. 2016 se uskutečnilo 4. jednání PS Vzdělávání RSK Středočeského kraje. K dispozici je již také zápis z jednání.

Čtvrté jednání Pracovní skupiny Vzdělávání Regionální stálé konference Středočeského kraje se konalo dne 16. prosince 2016 na Krajském úřadě Středočeského kraje.

Body jednání zahrnovaly jmenování nového člena skupiny, návrh úprav KAP, projednání návrhu dopisu pro Národní stálou konferenci a prezentace činnosti Středočeského inovačního centra (SIC).

Podrobnější informace z jednání jsou k dispozici v zápise ke stažení zde.

Další dokumenty ze 4. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání (návrh dopisu pro NSK, stanovisko ASZ, prezentace o SIC, tabulka Mapování bariér čerpání v rámci IROP) naleznete v příslušné sekci naší stránky Dokumenty pracovních skupin.