3. zasedání RSK SčK (28. 5. 2015)

28. května 2015 se konalo třetí zasedání Regionální stálé konference Středočeského kraje.

Na 3. zasedání RSK Středočeského kraje byla představena implementační struktura ITI Pražská metropolitní oblast.

Byl projednáván Regionální akční plán Středočeského kraje a Krajský akční plán vzdělávání.

Dále bylo schváleno vytvoření pracovních skupin RSK SčK: Vzdělávání, Věda a výzkum, Infrastruktura, Zdravotnictví a sociální oblast, Venkov, Cestovní ruch.

Zápis ze zasedání je ke stažení zde.