3 nové výzvy (č. 71-73) OPŽP

MŽP tento týden vyhlásilo výzvy č. 071, 072 a 073 OPŽP.

V rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) vydalo Ministerstvo životního prostředí tři nové výzvy:

  • č. 071 (Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní; Specifický cíl: 1.1 – Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod – Aktivity 1.1.1 a 1.1.2.);
  • č. 072 (Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní; Specifický cíl: 1.1 – Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod – Aktivita 1.1.3.);
  • č. 073 (Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní; Specifický cíl: 1.2 – Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství).

Příjem žádostí o podporu v rámci těchto výzev bude zahájen 16. října 2017.

Bližší informace o výzvě č. 071 naleznete zde.

Bližší informace o výzvě č. 072 naleznete zde.

Bližší informace o výzvě č. 073 naleznete zde.

Přehled dosud vydaných výzev OPŽP pro programové období 2014-2020 naleznete na této naší přehledové stránce.