3 nové výzvy (č. 104, 114, 115) OPŽP

MŽP tento týden vyhlásilo výzvy č. 104, 114 a 115 OPŽP.

V rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) vydalo Ministerstvo životního prostředí tři nové výzvy:

  • č. 104 (Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika; Specifický cíl: 3.2 – Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů);
  • č. 114 (Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika; Specifický cíl: 3.2 – Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů);
  • č. 115 (Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu; Specifický cíl: 4.4 – Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech).

Příjem žádostí o podporu pro výzvy č. 104 a 114 bude zahájen 3. září 2018.

Příjem žádostí o podporu pro výzvu č. 115 bude zahájen 1. srpna 2018.

Bližší informace o výzvě č. 104 naleznete zde.

Bližší informace o výzvě č. 114 naleznete zde.

Bližší informace o výzvě č. 115 naleznete zde.

Přehled dosud vydaných výzev OPŽP pro programové období 2014-2020 naleznete na této naší přehledové stránce.