2. zasedání RSK SčK (14. 4. 2015)

14. dubna 2015 se konalo druhé zasedání Regionální stálé konference Středočeského kraje.

Na 2. zasedání RSK Středočeského kraje byly představeny dva operační programy.

Mgr. Jitka Baťková z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR představila OP Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Mgr. Michal Ulrich z Ministerstva dopravy ČR představil OP Doprava.

Náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje Mgr. Karel Horčička předal členům RSK SčK informace z 2. zasedání Národní stálé konference, které se konalo 27. března 2015.

RNDr. Martina Hartlová z HOPE Group s.r.o. poskytla členům RSK SčK informace k Regionálnímu akčnímu plánu.

Dále bylo projednáváno zřízení pracovních skupin RSK SčK.

Zápis ze zasedání je ke stažení zde.