2 semináře k výzvě č. 047 OPZ pro MAS

MPSV pořádá ve dnech 27. 9. a 2. 10. 2017 seminář pro příjemce k výzvě pro MAS č. 047 OPZ.

Ministerstvo práce a sociálních věcí pořádá ve dnech 27. září a 2. října 2017 v Praze seminář pro příjemce k výzvě č. 047 (Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje) Operačního programu Zaměstnanost.

Seminář konaný dne 27. září 2017 bude zaměřený na seznámení s podmínkami a pravidly OPZ stanovenými pro realizaci projektů. Bližší informace o tomto semináři naleznete na webových stránkách ministerstva zde.

Seminář konaný dne 2. října 2017 bude zaměřený na postupy vyplňování Zprávy o realizaci (ZoR) a Žádosti o platbu (ŽoP) v IS KP14+. Bližší informace o tomto semináři naleznete na webových stránkách ministerstva zde.