2 nové výzvy OPPIK (31.8.2017)

MPO dnes vyhlásilo dvě nové výzvy OPPIK.

V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) vydalo Ministerstvo průmyslu a obchodu tyto nové výzvy:

  • výzvu I. programu podpory Úspory energie v SZT pro ITI Brno;
  • výzvu I. programu podpory Technologie pro ITI (Ostrava).

Příjem žádostí o podporu pro výzvu I. programu podpory Úspory energie v SZT (soustavy zásobování teplem) pro integrované územní investice v aglomeraci Brno byl zahájen dnes 31. srpna 2017.

Bližší informace o této výzvě naleznete zde.

Příjem žádostí o podporu pro výzvu I. programu podpory Technologie pro integrované územní investice (Ostrava) bude zahájen 7. září 2017.

Bližší informace o této výzvě naleznete zde.

Přehled dosud vydaných výzev OPPIK pro programové období 2014-2020 naleznete na této naší přehledové stránce.