2 nové výzvy OPPIK (1.9.2017)

MPO dnes vyhlásilo dvě nové výzvy OPPIK.

V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) vydalo Ministerstvo průmyslu a obchodu tyto nové výzvy:

  • výzvu I. programu podpory Potenciál pro ITI (Olomouc);
  • výzvu I. programu podpory Inovace pro ITI (Olomouc).

Příjem žádostí o podporu pro obě uvedené výzvy bude zahájen 15. září 2017.

Bližší informace o výzvě I. programu podpory Potenciál pro integrované územní investice (Olomouc) naleznete zde.

Bližší informace o výzvě I. programu podpory Inovace pro integrované územní investice (Olomouc) naleznete zde.

Přehled dosud vydaných výzev OPPIK pro programové období 2014-2020 naleznete na této naší přehledové stránce.