2. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání

Dne 15. 6. 2016 se uskutečnilo druhé jednání Pracovní skupiny Vzdělávání Regionální stálé konference Středočeského kraje.

Mezi hlavní body jednání patřilo schválení dokumentů vytvořených v rámci projektu Krajský akční plán vzdělávání Středočeského kraje.

Druhé jednání Pracovní skupiny Vzdělávání RSK Středočeského kraje se konalo dne 15. června 2016 na Krajském úřadě Středočeského kraje.

Na jednání byly schváleny dokumenty Rámec pro podporu infrastruktury (neboli Rámec pro podporu investic z IROP) a Analýza potřeb území Středočeského kraje pro potřeby Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání.

Podrobnější informace o jednání naleznete v zápise zde.

Všechny dokumenty a prezentace z 2. jednání Pracovní skupiny Vzdělávání naleznete zde.