2. jednání Pracovní skupiny Venkov

Dne 13. 7. 2016 se uskutečnilo 2. jednání Pracovní skupiny Venkov RSK Středočeského kraje. K dispozici je již také zápis z jednání.

Druhé jednání Pracovní skupiny Venkov Regionální stálé konference Středočeského kraje se konalo na Krajském úřadě Středočeského kraje v Praze dne 13. července 2016.

Hlavními tématy jednání byly představení Krajského akčního plánu vzdělávání Středočeského kraje a Místní akční plán v ORP Nymburk.

Termín příštího jednání Pracovní skupiny Venkov byl stanoven na 15. září 2016.

Podrobnosti a další informace z jednání naleznete v zápise zde.